> Podłączanie > Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

1Sprawdź, czy wskaźnik jest wyłączony.

connecting 1 OFF

2Włącz ustawienie BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH, po czym naciśnij i przytrzymaj Maru na systemie, aż wskaźnik zaświeci na niebiesko przez 1 sekundę.

Zabierz palec, gdy wskaźnik systemu zacznie świecić na niebiesko.

gif power_on

System automatycznie spróbuje połączyć się ponownie z urządzeniem BLUETOOTH używanym poprzednio. Po ustanowieniu połączenia, wskaźnik nadal będzie powoli migać na niebiesko.

Jeśli wskaźnik miga powoli na czerwono, oznacza to, że połączenie pomiędzy systemem a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane. W takim przypadku wybierz system na urządzeniu BLUETOOTH, aby nawiązać połączenie.

Jeśli Maru przytrzyma się około 5 sekund, gdy zasilanie jest wyłączone, wskaźnik zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, a system przełączy się w tryb nawiązywania połączenia. W takim przypadku wybierz ten system na urządzeniu BLUETOOTH, aby nawiązać połączenie.