Manual de utilizare

CĂŞTI WIRELESS

HA-FX9BT

Trebuie citit

INFORMAȚII LEGALE

Stimate client,

Acest aparat respectă prevederile Directivelor şi Standardelor Europene în vigoare referitoare la Radio şi privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS).
Reprezentantul European al Corporaţiei JVC KENWOOD este:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANIA

Recycle mark

Informații despre Eliminarea Vechilor Echipamente Electrice și Electronice și a Bateriilor (aplicabile țărilor care au adoptat sisteme separate de colectare a deșeurilor)

Produsele și bateriile cu simbolul (pubelă tăiată cu un x) nu pot fi aruncate ca deșeuri menajere.

Acest produs conține o baterie reîncărcabilă. Dacă doriți să îl aruncați, luați legătura cu distribuitorul autorizat JVC.

Numai Uniunea Europeană

O copie a Declaraţiei de Conformitate cu privire la Directiva RE 2014/53/UE poate fi descărcată de pe următoarele Site-uri web (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Prin prezenta, JVC declară că acest sistem [HA-FX9BT] este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Producător

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

AVERTISMENT

Safety Ear

Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultați la volum mare pentru perioade lungi de timp.

Nu ascultaţi cu volum mare pentru o perioadă extinsă de timp. Nu utilizaţi atunci când conduceţi vehicule sau când mergeţi pe bicicletă.

Acordaţi atenţie specială traficului din jurul dvs. atunci când utilizaţi căştile în exterior. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate avea ca rezultat producerea de accidente.

Acest produs cu baterie integrată nu trebuie să fie expus la temperaturi excesive, precum cele provocate de căldura soarelui, a focului sau altele asemănătoare.

Acest produs conține acumulator reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Dacă utilizatorul a înlocuit acumulatorul, există pericol de explozie. Acumulatorul nu trebuie să fie înlocuit de către utilizator.

Avertismente privind bateria

Nu manevrați bateria în următoarele moduri.

Poate duce la explozia sau scurgerea lichidelor și a gazelor inflamabile.

Aruncați în foc, aruncați, zdrobiți sau tăiați

Lăsați în mediul de temperatură extrem de ridicată

Lăsați într-un mediu de presiune extrem de scăzută

ATENŢIE

Pentru a reduce riscul de electrocutare, incendiu, etc.

Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea.

Nu lăsaţi obiecte inflamabile, apă sau obiecte metalice să pătrundă în unitate.

Pentru siguranţa dumneavoastră...

Întrerupeți utilizarea căştilor dacă acestea cauzează disconfort ridicat sau iritare a pielii şi a urechilor. Acestea pot să vă afecteze pielea şi pot cauza eczeme sau inflamaţii.

În cazul în care componentele pentru urechi sau alte componente ale căştilor se blochează în urechea dumneavoastră, aveţi grijă să nu le împingeţi adânc în canalul auditiv şi solicitaţi asistenţă medicală calificată pentru îndepărtarea respectivelor componente. Urechea poate fi vătămată în cazul în care persoane necalificate profesional încearcă să îndepărteze componentele respective.

Depozitaţi piesele pentru urechi într-un loc sigur unde nu pot fi atinse de copii, pentru a evita riscul producerii unui accident sau a unui pericol, precum înghiţirea lor.

În condiţii de aer mai uscat, de exemplu iarna, puteţi simţi unele şocuri statice când utilizaţi căştile.

Precauţii pentru utilizare

Pentru înlocuirea pieselor pentru urechi, vă rugăm să consultaţi distribuitorul dumneavoastră local.


Garanție Europeană

Consultaţi următoarele pentru mai multe informaţii referitoare la Garanţia Europeană.