> Conectare > Reconectare (Alimentare PORNITĂ)

Reconectare (Alimentare PORNITĂ)

1Verificaţi ca indicatorul să fie stins.

connecting 1 OFF

2Porniți setarea BLUETOOTH a dispozitivului BLUETOOTH, apăsați și mențineți apăsat butonul Maru pe Sistem până când indicatorul luminează în albastru timp de 1 secundă.

Ridicați degetul după ce indicatorul Sistemului se aprinde în albastru.

gif power_on

Apoi, sistemul încearcă în mod automat să se reconecteze la dispozitivul BLUETOOTH utilizat anterior. În cazul în care conexiunea este stabilită, indicatorul continuă să clipească rar în albastru.

Când indicatorul continuă să clipească lent în roşu, conexiunea dintre sistem şi dispozitivul BLUETOOTH nu este stabilită. În acest caz, selectaţi sistemul de pe dispozitivul BLUETOOTH care urmează a fi conectat.

Atunci când butonul Maru este apăsat timp de aproximativ 5 secunde în timp ce alimentarea este oprită, indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru, iar Sistemul intră în modul de conectare. În acest caz, selectaţi acest Sistem de pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea.