> Conectare > Împerechere

Împerechere

1Verificaţi ca indicatorul să fie stins.

connecting 1 OFF

2Apăsați şi mențineți apăsat butonul Maru până când indicatorul pâlpâie rapid alternativ roșu și albastru în mod repetat.

Ridicați degetul după ce ați confirmat că indicatorul clipește rapid și alternativ în roșu și albastru în mod repetat.

gif_connecting

Dacă indicatorul nu clipește rapid și alternativ în roșu și albastru (de exemplu, clipește în roșu), consultați Alimentare Oprită pentru a opri alimentarea, apoi apăsați şi mențineți apăsat Maru din nou.

3Activaţi funcţia Bluetooth pe dispozitivul BLUETOOTH.

connecting 2 New

4Selectaţi „JVC HA-FX9BT“ din lista de dispozitive.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Indicatorul clipește încet albastru atunci când o conexiune este finalizată.

gif BLUETOOTH

Pe parcursul procesului de asociere, dispozitivul BLUETOOTH poate solicita introducerea unui cod PIN. În acest caz, introduceţi „0000“ drept cod PIN pentru Sistem.

În cazul în care conexiunea (asocierea) nu este finalizată la 5 minute după ce indicatorul începe să clipească, Sistemul se oprește automat.