> Audio/Telefon > utilizarea telefonului

utilizarea telefonului

Utilizarea telecomenzii

Phone

Răspunsul la apel

Apăsați butonul Maru o dată rapid la primirea unui apel.

Încheierea apelului

Apăsați butonul Maru o dată rapid în timpul unui apel.

Respingerea unui apel

Apăsați butonul Maru de două ori rapid atunci când primiți apelul.

Comutarea apelului de la căști către smartphone

Apăsaţi butonul Maru de două ori repede în timpul apelului.

Utilizarea funcției asistent vocal (Siri etc.)

Apăsați butonul Maru de două ori rapid când nu utilizați funcția telefonului.

Această unitate nu poate garanta funcţionarea tuturor funcţiilor telecomenzii.