> Încărcarea

Încărcarea

La încărcarea căștilor, asigurați-vă că utilizați un adaptor USB la c.a. cu puterea de ieșire de 5 V c.c. pentru a evita funcționarea necorespunzătoare sau generarea anormală de căldură.

Utilizați numai cablul de încărcare furnizat pentru a încărca Sistemul.

Folosind cablul de încărcare furnizat, conectaţi Sistemul şi un adaptor de conversie USB disponibil pe piaţă sau un computer cât timp computerul este pornit.

1Deschideţi capacul.

charging 1 EC20

2Conectați cablul de încărcare furnizat pentru a începe încărcarea.

Introduceţi adaptorul USB la c.a. în priza de c.a. pentru a începe încărcarea.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

TIP DE 5 V

Indicatorul luminează în roşu şi începe încărcarea.

Durata de încărcare este Aprox. 2,5 ore. Atunci când încărcarea este completă, indicatorul se stinge.

gif charging_EC20

În timp ce unitatea se încarcă, nu este posibilă utilizarea acesteia.

Sistemul nu se poate încărca atunci când funcția de protecție la temperatură este în funcțiune. În acest caz, realizați încărcarea în intervalul de temperatură de utilizare (de la 5 °C (41 °F) până la 40 °C (104 °F)).