> Garsas/Telefonas > Garso valdymas

Garso valdymas

Muzikos klausymas

Paleiskite muzikos grotuvo programėlę prijungtame BLUETOOTH įrenginyje ir pradėkite atkūrimą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Groti/Pauzė (Icon_Play-Pause)

Vieną kartą spustelėkite mygtuką Maru2.

Garso reguliavimas (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Trumpai vieną kartą paspauskite Minus Icon/Plus Icon mygtuką.

Jei norite nepertraukiamai keisti garsumą, laikykite nuspaudę mygtuką.

Pereiti prie kito takelio (Icon_FF)

Trumpai spustelėkite Plus Icon mygtuką du kartus atkūrimo metu.

Peršokti prie ankstesnio takelio arba prie esamo takelio pradžios (Icon_REW)

Trumpai spustelėkite Minus Icon mygtuką du kartus atkūrimo metu.

Šis įrenginys negali užtikrinti visų nuotolinio valdymo funkcijų veikimo.

Kai baterijos galia sumažės, kas 4 minutes skambės garsinis signalas.