> Prisijungimas > Susiejimas

Susiejimas

1Patikrinkite, ar maitinimas išjungtas.

2Atlikite vieną iš šių operacijų, priklausomai nuo ryšio būsenos.

Jungdami pirmą kartą

Palaikykite nuspaudę mygtuką Maru23 sekundes, kol pradės pakaitomis mirksėti raudonas ir mėlynas indikatorius.

Kai yra 2 ar daugiau BLUETOOTH įrenginių, prie kurių bus jungiamasi

Palaikykite nuspaudę mygtuką Maru25 sekundes, kol pradės pakaitomis mirksėti raudonas ir mėlynas indikatorius.

3Įjunkite „Bluetooth“ funkciją BLUETOOTH įrenginyje.

4Iš prietaisų sąrašo pasirinkite „JVC HA-S20BT“.

Indikatorius lėtai mirksi mėlynai, kai prisijungimas pavyksta.

Susiejimo metu BLUETOOTH įrenginys gali pareikalauti įvesti PIN kodą. Tokiu atveju įveskite „0000“ kaip sistemos PIN kodą.

Jei prijungimas (susiejimas) nepavyksta per 5 minutes nuo tada, kai indikatorius ima mirksėti, sistema automatiškai išsijungia.