> Audio/Telefon > Utilizare audio

Utilizare audio

Ascultarea muzicii

Lansaţi aplicaţia de redare a muzicii pe dispozitivul BLUETOOTH conectat, pentru a porni redarea.

Utilizarea telecomenzii

Redare/Pauză (Icon_Play-Pause)

Apăsați rapid butonul Maru2 o dată.

Reglarea volumului (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Apăsați butonul Minus Icon/Plus Icon o dată rapid.

Mențineţi apăsat butonul pentru a modifica volumul în mod continuu.

Salt la melodia următoare (Icon_FF)

Apăsaţi butonul Plus Icon de două ori repede în timpul redării.

Salt la melodia anterioară sau la începutul melodiei curente (Icon_REW)

Apăsaţi butonul Minus Icon de două ori repede în timpul redării.

Această unitate nu poate garanta funcţionarea tuturor funcţiilor telecomenzii.

Când nivelul de energie scade în baterie, o alarmă va suna la fiecare 4 minute.