> Conectare > Reconectare (Alimentare PORNITĂ)

Reconectare (Alimentare PORNITĂ)

1Verificaţi ca alimentarea să fie oprită.

2Cu funcţia BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH PORNITĂ, mențineți apăsat butonul Maru2 pe sistem pentru aproximativ 3 secunde.

Indicatorul luminează în albastru timp de 1 secundă şi alimentarea pornește. Apoi, sistemul încearcă în mod automat să se reconecteze la dispozitivul BLUETOOTH utilizat anterior. În cazul în care s-a stabilit conexiunea, indicatorul continuă să clipească lent în albastru.

Când indicatorul continuă să clipească lent în roşu, conexiunea dintre sistem şi dispozitivul BLUETOOTH nu este stabilită. În acest caz, selectaţi sistemul de pe dispozitivul BLUETOOTH care urmează a fi conectat.

Dacă menţineţi butonul Maru2 apăsat timp de aproximativ 5 secunde în timp ce alimentarea este oprită, indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru, iar sistemul intră în modul de împerechere. În acest caz, opriţi alimentarea sistemului o dată şi apoi menţineţi apăsat butonul Maru2 timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni alimentarea din nou.