> Încărcarea

Încărcarea

La încărcarea căștilor, asigurați-vă că utilizați un adaptor USB la c.a. cu puterea de ieșire de 5 V c.c. pentru a evita funcționarea necorespunzătoare sau generarea anormală de căldură.

Utilizați numai cablul de încărcare furnizat pentru a încărca Sistemul.

Folosind cablul de încărcare furnizat, conectaţi Sistemul şi un adaptor de conversie USB disponibil pe piaţă sau un computer cât timp computerul este pornit.

1Conectați cablul de încărcare furnizat pentru a începe încărcarea.

Indicatorul luminează în roşu şi începe încărcarea. Atunci când încărcarea este completă, indicatorul se stinge.

Timpul de încărcare este de aproximativ 2,5 ore.

În timp ce unitatea se încarcă, nu este posibilă utilizarea acesteia.