> Audio/Telefon > Utilizare telefon

Utilizare telefon

Utilizarea telecomenzii

Răspunsul la apel

Apăsați rapid butonul Maru2 o dată atunci când primiți un apel.

Încheierea apelului

Apăsați rapid butonul Maru2 o dată în timpul apelului.

Respingerea unui apel

Apăsați rapid butonul Maru2 de două ori atunci când primiți un apel.

Comutarea apelului de la căști către smartphone

Apăsați rapid butonul Maru2 de două ori în timpul apelului.

Utilizarea funcției asistent vocal (Siri etc.)

Apăsați rapid butonul Maru2 de două ori atunci când nu utilizați funcția telefon.

Această unitate nu poate garanta funcţionarea tuturor funcţiilor telecomenzii.