Naudotojo vadovas

BELAIDĖS AUSINĖS

HA-S80BN

Privaloma perskaityti

TEISINĖ INFORMACIJA

Gerb. vartotojau,

Šis aparatas atitinka galiojančias Europos direktyvas ir standartus, susijusius su radijo įranga ir RoHS.
„JVC KENWOOD Corporation“ atstovas Europoje yra:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, VOKIETIJA

Informacija apie senos elektrinės ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išmetimą (taikoma šalims, kurios įvedė atskirą atliekų surinkimo sistemą)

Gaminių ir baterijų, ant kurių pateiktas perbrautos šiukšliadėžės simbolis, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Šiame gaminyje sumontuotas akumuliatorius. Dėl utilizavimo kreipkitės į JVC įgaliotąjį prekybos atstovą.

Tik Europos Sąjungoje

Atitikties deklaracijos kopiją dėl atitikties RE direktyvai 2014/53/ES galima atsisiųsti iš toliau nurodytų interneto svetainių (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Čia JVC deklaruoja, kad ši sistema [HA-S80BN] atitinka esminius direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Gamintojas

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ĮSPĖJIMAS

Neklausykite dideliu garsu ilgą laiką, nes gali būti pažeista jūsų klausa.

Neklausykite įrašo dideliu garsumu ilgą laiką. Nenaudokite, kol vairuojate arba važiuojate dviračiu.

Naudodami ausines lauke, ypatingą dėmesį atkreipkite į eismą aplink jus. Jei to nepadarysite, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Šio gaminio su įtaisytuoju akumuliatoriumi negalima laikyti aukštoje temperatūroje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, jo negalima deginti ir pan.

Šiame prietaise įrengtas nekeičiamas įkraunamas akumuliatorius. Jei naudotojas pakeis akumuliatorių, kils sprogimo pavojus. Akumuliatoriaus patys nekeiskite.

ATSARGIAI

Kad sumažintumėte elektros smūgio, ugnies ir pan. riziką:

Neišsukite varžtų, nenuimkite dangtelio ar dėklo.

Saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

Neardykite ir nemodifikuokite prietaiso.

Neleiskite degioms medžiagoms, vandeniui ar metaliniams objektams patekti į prietaisą.

Jūsų saugumui…

Sausomis oro sąlygomis, pvz., žiemą, naudodamiesi ausinėmis galite pajusti statinę elektros iškrovą.

Jei, naudodami ausines, pasijusite negerai, nedelsdami nustokite jas naudoti.

Įsitikinkite, kad reguliuojant ausinių lanką į ausinių lanko slankiklį (reguliatorių) nepateko jūsų plaukų arba kitų objektų.

Venkite naudoti ausines...

labai drėgnose ir dulkėtose vietose;

vietose, kur jas gali paveikti itin aukšta (virš 40 °C) arba labai žema (iki 5 °C) temperatūra.

NEPALIKITE ausinių...

saulės atokaitoje;

netoli šildytuvo.

Norėdami apsaugoti ausines, VENKITE...

leisti joms sudrėkti;

purtyti jas arba mesti ant kietų objektų.

Naudojimo atsargos priemonės

Dėl medžiagų savybių ausies ausinių pagalvėlės nusidėvės anksčiau nei kitos dalys net įprastai naudojant arba laikant įprastomis sąlygomis.

Norėdami pakeisti ausinių pagalvėles, pasitarkite su pardavėju, iš kurio įsigijote ausines.


Europos garantija

Informacijos apie Europos garantiją rasite čia: