> Garsas/Telefonas > Garso valdymas

Garso valdymas

Muzikos klausymas

Paleiskite muzikos grotuvo programėlę prijungtame BLUETOOTH įrenginyje ir pradėkite atkūrimą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Groti/Pauzė (Icon_Play-Pause)

Trumpai vieną kartą paspauskite Icon_Play-Pause mygtuką.

Garso reguliavimas (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Trumpai vieną kartą paspauskite Minus Icon/Plus Icon mygtuką.

Jei norite nepertraukiamai keisti garsumą, laikykite nuspaudę mygtuką.

Pereiti prie kito takelio (Icon_FF)

Greitai dukart paspauskite Icon_Play-Pause mygtuką atkūrimo metu.

Peršokti prie ankstesnio takelio arba prie esamo takelio pradžios (Icon_REW)

Greitai triskart paspauskite Icon_Play-Pause mygtuką atkūrimo metu.

Garso režimo perjungimas

Garso režimas kiekvieną kartą paspaudus „SOUND“ mygtuką, keičiamas taip.

NORMAL Arrow Right white BASS BOOST Arrow Right white CLEAR Arrow Right white NORMAL

Pasirinkus režimą girdimi pyptelėjimai: BASS BOOST įjungus į ON padėtį – girdimi du pyptelėjimai, CLEAR įjungus į ON padėtį – girdimi trys pyptelėjimai, o pasirinkus NORMAL – vienas.

Triukšmo slopinimo funkcijos naudojimas

Įjunkite NC (triukšmo slopinimo) jungiklį (padėtis ON).

Indikatorius įsižiebia žaliai.

Nustačius NC jungiklį į OFF (išjungimo padėtį), išjungiama triukšmo slopinimo funkcija. (Indikatoriaus lemputė užgęsta.)

Naudojant triukšmo slopinimo funkciją, sumažinamas aplinkos triukšmas, pvz., triukšmas transporto priemonėje ar kambario oro kondicionierių skleidžiamas triukšmas.

Triukšmo slopinimo funkciją galite naudoti ne tik klausydamiesi muzikos, bet ir atskirai.

Šis įrenginys negali užtikrinti visų nuotolinio valdymo funkcijų veikimo.

Kai akumuliatoriaus galia sumažėja, kas 4 minutes skambės garsinis signalas.Įkrovimas

Triukšmo slopinimo funkcija yra efektyvi žemų garsų slopinimui, pvz., triukšmo transporto priemonėje ir oro kondicionierių triukšmo kambaryje, bet mažiau slopina aukštus garsus, pvz., garsinius pranešimus, pokalbius ir garsinius signalus transporto priemonėse.

Pasinaudoję išjunkite triukšmo slopinimo funkciją, kad išvengtumėte akumuliatoriaus išeikvojimo.