> Prisijungimas > Susiejimas

Susiejimas

1Patikrinkite, ar maitinimas išjungtas.

2Atlikite vieną iš šių operacijų, priklausomai nuo ryšio būsenos.

Jungdami pirmą kartą

Laikykite nuspaudę Icon Multi button mygtuką 3 sekundes, kol indikatorius ims pakaitomis blyksėti raudonai ir mėlynai.

Kai yra 2 ar daugiau BLUETOOTH įrenginių, prie kurių bus jungiamasi

Laikykite nuspaudę Icon Multi button mygtuką 5 sekundes, kol indikatorius ims pakaitomis blyksėti raudonai ir mėlynai.

3Įjunkite „Bluetooth“ funkciją BLUETOOTH įrenginyje.

4Iš prietaisų sąrašo pasirinkite „JVC HA-S80BN“.

Indikatorius lėtai mirksi mėlynai, kai prisijungimas pavyksta.

Susiejimo metu BLUETOOTH įrenginys gali pareikalauti įvesti PIN kodą. Tokiu atveju įveskite „0000“ kaip sistemos PIN kodą.

Jei prijungimas (susiejimas) nepavyksta per 5 minutes nuo tada, kai indikatorius ima mirksėti, sistema automatiškai išsijungia.