> Audio/Telefon > Utilizare audio

Utilizare audio

Ascultarea muzicii

Lansaţi aplicaţia de redare a muzicii pe dispozitivul BLUETOOTH conectat, pentru a porni redarea.

Utilizarea telecomenzii

Redare/Pauză (Icon_Play-Pause)

Apăsați butonul Icon_Play-Pause o dată rapid.

Reglarea volumului (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Apăsați butonul Minus Icon/Plus Icon o dată rapid.

Mențineţi apăsat butonul pentru a modifica volumul în mod continuu.

Salt la melodia următoare (Icon_FF)

Apăsați butonul Icon_Play-Pause de două ori rapid în timpul redării.

Salt la melodia anterioară sau la începutul melodiei curente (Icon_REW)

Apăsați butonul Icon_Play-Pause de trei ori rapid în timpul redării.

Comutare a modului sunet

Modul sunet se modifică după cum urmează de fiecare dată când este apăsat butonul SUNET.

NORMAL Arrow Right white AMPLIFICARE BAS Arrow Right white ANULARE Arrow Right white NORMAL

Tonurile pentru bip se aud atunci când este selectat un mod: „Bip bip“ pentru AMPLIFICARE BAS PORNITĂ, „Bip bip bip“ pentru ANULARE PORNITĂ și „Bip“ pentru NORMAL.

Utilizarea funcției de anulare a zgomotului

Setaţi comutatorul NC pe poziţia PORNIT.

Indicatorul se aprinde în verde.

Setarea comutatorului NC în poziția OPRIT dezactivează funcția de anulare a zgomotului. (Indicatorul luminos se stinge.)

Utilizarea funcției de anulare a zgomotului ajută în principal la reducerea zgomotului ambiental, cum ar fi zgomotul dintr-un vehicul și zgomotul produs de aparatele de aer condiționat dintr-o încăpere.

Pe lângă utilizarea funcţiei de anulare a zgomotului atunci când ascultați muzică, puteți, de asemenea, să utilizați funcţia în mod independent.

Această unitate nu poate garanta funcţionarea tuturor funcţiilor telecomenzii.

Atunci când nivelul de energie scade în baterie, o alarmă va suna la fiecare 4 minute.Încărcarea

Funcția de anulare a zgomotului este eficientă pentru sunetele joase, cum ar fi zgomotul dintr-un vehicul și zgomotul produs de aparatele de aer condiționat dintr-o cameră, dar mai puțin eficace pentru sunetele relativ înalte, cum ar fi anunțurile, conversațiile și soneriile în vehicule.

Opriți funcția de anulare a zgomotului după utilizare pentru a evita consumarea bateriei.