> Conectare > Împerechere

Împerechere

1Verificaţi ca alimentarea să fie oprită.

2Efectuaţi una dintre următoarele operaţii în funcţie de starea conexiunii.

Când conectaţi pentru prima dată

Mențineți apăsat butonul Icon Multi button timp de 3 secunde până când indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru.

Când există două sau mai multe dispozitive BLUETOOTH pentru a vă conecta la

Mențineți apăsat butonul Icon Multi button timp de 5 secunde până când indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru.

3Activaţi funcţia Bluetooth pe dispozitivul BLUETOOTH.

4Selectaţi „JVC HA-S80BN“ din lista de dispozitive.

Indicatorul clipește încet albastru atunci când o conexiune este finalizată.

Pe parcursul procesului de asociere, dispozitivul BLUETOOTH poate solicita introducerea unui cod PIN. În acest caz, introduceţi „0000“ drept cod PIN pentru Sistem.

În cazul în care conexiunea (asocierea) nu este finalizată la 5 minute după ce indicatorul începe să clipească, Sistemul se oprește automat.