> Audio/Telefon > Utilizare telefon

Utilizare telefon

Utilizarea telecomenzii

Răspunsul la apel

Apăsați butonul Icon_Play-Pause o dată rapid la primirea unui apel.

Încheierea apelului

Apăsați butonul Icon_Play-Pause o dată rapid în timpul unui apel.

Respingerea unui apel

Apăsaţi butonul Icon_Play-Pause timp de aproximativ 2 secunde atunci când primiți un apel.

Comutarea apelului de la căști către smartphone

Apăsaţi butonul Icon_Play-Pause timp de aproximativ 2 secunde în timpul unui apel.

Utilizarea funcției asistent vocal (Siri etc.)

Apăsaţi butonul Icon_Play-Pause timp de aproximativ 2 secunde atunci când nu utilizați funcția telefon.

Această unitate nu poate garanta funcţionarea tuturor funcţiilor telecomenzii.