> Conectare > Reconectare (Alimentare PORNITĂ)

Reconectare (Alimentare PORNITĂ)

1Verificaţi ca alimentarea să fie oprită.

2Cu funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH PORNITĂ, ţineţi apăsat butonul Icon Multi button al sistemului pentru aproximativ 3 secunde.

Ridicaţi degetul după ce indicatorul se aprinde în albastru. Alimentarea pornește, iar apoi sistemul încearcă în mod automat să se conecteze din nou la dispozitivul BLUETOOTH utilizat anterior. În cazul în care conexiunea este stabilită, indicatorul continuă să clipească rar în albastru.

Când indicatorul continuă să clipească lent în roşu, conexiunea dintre sistem şi dispozitivul BLUETOOTH nu este stabilită. În acest caz, selectaţi sistemul de pe dispozitivul BLUETOOTH care urmează a fi conectat.

Dacă ţineţi butonul Icon Multi button apăsat timp de aproximativ 5 secunde, în timp ce alimentarea cu energie este oprită, indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru, iar sistemul intră în modul de împerechere. În acest caz, opriţi sursa de alimentare a sistemului şi apoi menţineţi apăsat butonul Icon Multi button timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni alimentarea din nou.