> Avdio/Telefon > Zvočno obratovanje

Zvočno obratovanje

Poslušanje glasbe

Zaženite aplikacijo predvajalnika glasbe na priključeni napravi BLUETOOTH, da začnete predvajanje.

Upravljanje daljinskega upravljalnika

Predvajanje/Premor (Icon_Play-Pause)

Enkrat kratko pritisnite gumb Icon_Play-Pause.

Prilagoditev glasnosti (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Enkrat kratko pritisnite Minus Icon / Plus Icon gumb.

Pritisnite in držite gumb za neprekinjeno spreminjanje glasnosti.

Preskočite na naslednjo skladbo (Icon_FF)

Med predvajanjem dvakrat hitro pritisnite gumb Icon_Play-Pause.

Preskoči na prejšnjo skladbo ali začetek trenutne skladbe (Icon_REW)

Med predvajanjem trikrat hitro pritisnite gumb Icon_Play-Pause.

Preklop načina zvoka

Način zvoka se spremeni vsakič, ko pritisnete gumb SOUND, kot sledi.

NORMAL (NORMALNO) Arrow Right white BASS BOOST (NIZKI TONI) Arrow Right white CLEAR (ČISTI ZVOK) Arrow Right white NORMAL (NORMALNO)

Ko izberete način, se oglasi pisk: „pi-bip, pi-bip“ za BASS BOOST ON (VKLOP NIZKI TONI), „pi-bip, pi-bip, pi-bip“ za CLEAR ON (VKLOP ČISTI ZVOKI) in „pi-bip“ za NORMAL (NORMALNO).

Uporaba funkcije za preprečevanje hrupa

Nastavite stikalo NC v položaj ON (VKLOP).

Kazalnik zasveti zeleno.

Nastavitev stikala NC v položaj OFF (IZKLOP) izklopi funkcijo za preprečevanje hrupa. (Kazalnik se izklopi.)

Uporaba funkcije za preprečevanje hrupa pomaga zmanjšati zvoke iz okolja, kot so hrup v vozilu in hrup klimatskih naprav v prostoru.

Funkcijo za preprečevanje hrupa lahko uporabljate ob poslušanju glasbe, lahko pa jo uporabljate tudi samostojno.

Ta enota ne more zagotavljati delovanja vseh funkcij daljinskega upravljanja.

Ko se preostala moč baterije zniža, se bo vsake 4 minute sprožil alarm.Polnjenje

Funkcija za preprečevanje hrupa je učinkovita pri nizkih zvokih, kot so hrup v vozilu in hrup klimatskih naprav v prostoru, vendar je manj učinkovita za sorazmerno visoke zvoke, kot so oglasi, pogovori in zvonci v vozilih.

Po uporabi izklopite funkcijo za preprečevanje hrupa, da se izognete praznjenju baterije.