> Avdio/Telefon > Telefonsko obratovanje

Telefonsko obratovanje

Upravljanje daljinskega upravljalnika

Prejem klica

Enkrat hitro pritisnite gumb Icon_Play-Pause, ko prejmete klic.

Prekinitev klica

Med klicem enkrat hitro pritisnite gumb Icon_Play-Pause.

Zavrnitev klica

Pritisnite gumb Icon_Play-Pause za približno dve sekundi, ko prejmete klic.

Preklapljanje klica med slušalkami in pametnim telefonom

Pritisnite gumb Icon_Play-Pause za približno 2 sekundi med pogovorom.

Uporaba funkcije govornega asistenta (Siri itd.)

Pritisnite gumb Icon_Play-Pause za približno 2 sekundi, kadar funkcije telefona ne uporabljate.

Ta enota ne more zagotavljati delovanja vseh funkcij daljinskega upravljanja.