> Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Simptom

Ukrep

Ni mogoče povezati

Ne izpustite gumba Icon Multi button, dokler kazalnik utripa izmenično v rdeči in modri barvi.

Pri povezovanju se prepričajte, da je naprava BLUETOOTH oddaljena največ 1 m od slušalk.

Vklopite napravo BLUETOOTH in omogočite njeno funkcijo Bluetooth.

Povezava ni možna

Pri povezovanju se prepričajte, da je naprava BLUETOOTH oddaljena največ 1 m od slušalk.

Vklopite napravo BLUETOOTH in omogočite njeno funkcijo Bluetooth.

Izbrišite informacije o povezovanju na seznamu naprave BLUETOOTH in ponovno izvedite povezovanje.

Indikator utripa rdeče in povezave ni mogoče dokončati

Vklopite napravo BLUETOOTH, omogočite njeno funkcijo Bluetooth in izberite to enoto s seznama naprave BLUETOOTH.

Po priključitvi na to enoto naprava BLUETOOTH ne deluje takoj

Odvisno od priključene naprave BLUETOOTH, naprava BLUETOOTH morda ne bo delovala takoj, tudi ko indikator po priključitvi na to enoto zasveti modro, zaradi časovnega zamika v operaciji povezave. Počakajte nekaj sekund in ponovno poskusite z delovanjem.

Glasnost je nizka ali zvok je neprijeten

Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.

Zvok je popačen

Nastavite glasnost na povezani napravi BLUETOOTH, tako da ne pride do popačenja.

Ponovno napolnite enoto.Polnjenje

Funkcija za preprečevanje hrupa ni zelo učinkovita

Preverite, ali je stikalo NC nastavljeno na ON (VKLOP).

Funkcija za preprečevanje hrupa je manj učinkovita glede na vrsto hrupa. Uporaba funkcije za preprečevanje hrupa

Zvok se zatika in prisoten je šum

Spremenite položaj povezane naprave BLUETOOTH v tak položaj in smer, da je komunikacija stabilna.

Poskusite zmanjšati število aplikacij, ki se izvajajo na povezani napravi BLUETOOTH.

Napolnite to enoto.Polnjenje

Sistem ne deluje pravilno

Ponovno napolnite sistem in preklopite stikalo Izklop/vklop.