> Povezovanje > Ponovno povežite (vklopite)

Ponovno povežite (vklopite)

1Preverite, ali je naprava izključena.

2Ko je funkcija BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH VKLJUČENA, držite gumb Icon Multi button na sistemu pritisnjen približno 3 sekunde.

Spustite prst, ko lučka indikatorja zasveti modro. Naprava se vklopi in sistem se samodejno poskuša znova povezati s predhodno uporabljeno napravo BLUETOOTH. Če je povezava vzpostavljena, kazalnik počasi utripa modro.

Če indikator še vedno počasi utripa rdeče, povezava med sistemom in napravo BLUETOOTH ni vzpostavljena. V tem primeru izberite sistem na napravi BLUETOOTH, da ga povežete.

Če držite gumb Icon Multi button približno 5 sekund, medtem ko je naprava izklopljena, kazalnik utripa izmenično v rdeči in modri barvi in sistem preide v način seznanjanja. V tem primeru izklopite sistem in nato zadržite gumb Icon Multi button približno 3 sekunde, da napravo znova vklopite.