> Připojení > Párování

Párování

1Zkontrolujte, jestli je kontrolka vypnutá.

connecting 1 OFF

2Stiskněte a podržte tlačítko Maru dokud kontrolka nebude opakovaně a rychle blikat střídavě červeně a modře.

Uvolněte prst, jakmile si ověříte, že kontrolka opakovaně a rychle bliká střídavě červeně a modře.

gif_connecting

Pokud kontrolka nebliká rychle střídavě červeně a modře (např. bliká pouze červeně), viz Vypnutí pro vypnutí napájení, pak stiskněte a podržte tlačítko Maru znovu.

3Na zařízení BLUETOOTH zapněte funkci Bluetooth.

connecting 2 New

4Ze seznamu zařízení vyberte „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Po dokončení připojení začne indikátor blikat pomalu modře.

gif BLUETOOTH

Během párování může zařízení BLUETOOTH požadovat zadání kódu PIN. V tomto případě zadejte jako kód systému „0000“.

Pokud spojení (párování) není dokončeno do 5 minut poté, co indikátor začal blikat, systém se sám automaticky vypne.