> Nabíjení

Nabíjení

Při nabíjení sluchátek použijte napájecí USB adaptér s výkonem DC 5 V, abyste tak předešli selhání nebo abnormální tvorbě tepla.

Pro nabíjení systému používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

S použitím dodaného nabíjecího kabelu připojte systém a běžně dostupný konverzní adaptér USB nebo počítač, zatímco je počítač zapnutý.

1Otevřete kryt.

charging 1 EC20

2Chcete-li zahájit nabíjení, připojte dodaný nabíjecí kabel.

Zasuňte napájecí USB adaptér do síťové zásuvky a začněte nabíjet.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

5V TYP

Kontrolka se rozsvítí červeně a spustí se nabíjení.

Doba nabíjení je Cca 2,5 hodiny. Po nabití kontrolka zhasne.

gif charging_EC20

Provoz není při nabíjení možný.

Při aktivní funkci teplotní ochrany nelze systém nabíjet. V takovém případě proveďte nabití v daném rozsahu teplot pro použití (5 °C (41 °F) až 40 °C (104 °F)).