> Audio/Telefon > Funkce pro telefon

Funkce pro telefon

Provoz dálkového ovládání

Phone

Přijetí hovoru

Při příjmu hovoru rychle jednou stiskněte tlačítko Maru.

Ukončení hovoru

Během hovoru stiskněte jednou rychle tlačítko Maru.

Odmítnutí hovoru

Při přijímání hovoru stiskněte dvakrát rychle tlačítko Maru.

Přepínání hovoru mezi sluchátky a chytrým telefonem

Během hovoru dvakrát rychle stiskněte tlačítko Maru.

Používání funkce hlasového asistenta (Siri atd.)

Když nepoužíváte funkci telefonu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko Maru.

Tento přístroj nezaručí řádnou funkci všech prvků dálkového ovládání.