Navodila za uporabo

BREZŽIČNE SLUŠALKE

HA-FX9BT

Preberite

PRAVNE INFORMACIJE

Dragi kupec,

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in standardi, ki se nanašajo na radio in RoHS.
Evropski predstavnik korporacije JVC KENWOOD je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NEMČIJA

Recycle mark

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme in baterij (za države, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)

Izdelkov in baterij s simbolom (prečrtan smetnjak na kolesih) ni dovoljeno odstraniti kot gospodinjske odpadke.

Ta izdelek vsebuje akumulatorsko baterijo. Za odstranitev se obrnite na pooblaščenega zastopnika podjetja JVC.

Samo Evropska unija

Kopijo izjave o skladnosti z Direktivo RE 2014/53/EU je mogoče prenesti z naslednjih spletnih mest (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Podjetje JVC izjavlja, da je ta sistem [HA-FX9BT] skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Proizvajalec

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

OPOZORILO

Safety Ear

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti.

Ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti. Ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.

Če uporabljate slušalke na prostem, bodite posebej pozorni na promet. V nasprotnem primeru obstaja tveganje prometne nezgode.

Tega izdelka z vgrajeno baterijo ni dovoljeno izpostavljati visokim temperaturam, na primer soncu, ognju in podobno.

Ta izdelek vsebuje akumulator za ponovno polnjenje, ki ga ni mogoče zamenjati. Nevarnost eksplozije, če uporabnik zamenja akumulator. Sami ne zamenjujte akumulatorja.

Opozorila za baterijo

Prosimo, da z baterijo ne ravnate na naslednje načine.

Lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin in plinov.

Ne odlagajte v ogenj, zavrzite, zdrobite ali režite

Ne pustite v okolju z zelo visokimi temperaturami

Ne pustite v okolju z zelo nizkim tlakom

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, požara itd.

Ne razstavljajte ali spreminjajte naprave.

Ne dopustite, da bi v napravo prodrle vnetljive snovi, voda ali kovinski predmeti.

Za vašo varnost...

Prenehajte uporabljati slušalke, če se počutite neudobno ali dražijo kožo in ušesa. Poškodujejo lahko kožo in povzročijo izpuščaje ali vnetje.

Če se ušesni nastavek ali drugi del slušalk zatakne v ušesu, pazite, da ga ne potisnete globlje v slušni kanal in za odstranjevanje poiščite zdravniško pomoč. Z nestrokovnim odstranjevanjem delca lahko poškodujete uho.

Shranite slušalke na varnem mestu, izven dosega otrok, in se s tem izognite nevarnosti, da bi otroci zaužili slušalke.

Takrat, ko je ozračje bolj suho, na primer pozimi, lahko občutite pri uporabi slušalk udar statične elektrike.

Previdnost pri uporabi

Glede zamenjave ušesnih nastavkov se posvetujte z lokalnim zastopnikom.


Evropska garancija

Prosimo, obrnite se na naslednje za informacije o evropski garanciji.