> Polnjenje

Polnjenje

Ko polnite slušalke, poskrbite, da boste uporabili vmesnik USB v AC z enosmernim izhodom napetosti 5 V, da preprečite okvare ali pregrevanje.

Uporabljajte samo priložen polnilni kabel za napajanje sistema.

S priloženim polnilnim kablom povežite sistem in komercialno razpoložljiv USB adapter ali računalnik, medtem ko je računalnik vklopljen.

1Odprite pokrov.

charging 1 EC20

2Za začetek polnjenja priključite priložen kabel za polnjenje.

Vstavite napajalnik USB v električno vtičnico, da začnete s polnjenjem.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

TIP 5 V

Indikator zasveti rdeče in polnjenje se začne.

Čas polnjenja je Pribl. 2,5 ure. Ko je polnjenje končano, se indikator ugasne.

gif charging_EC20

Postopek ni izvedljiv med polnjenjem.

Sistema ni mogoče polniti, ko deluje funkcija zaščite temperature. V tem primeru izvajajte polnjenje znotraj temperaturnega območja uporabe (5 °C (41 °F) do 40 °C (104 °F)).