> Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Simptom

Ukrep

Ni mogoče povezati

Ne izpustite gumba Maru, dokler kazalnik utripa izmenično v rdeči in modri barvi.

Pri povezovanju se prepričajte, da je naprava BLUETOOTH oddaljena največ 1 m od slušalk.

Vklopite napravo BLUETOOTH in omogočite povezovanje.

Izbrišite informacije o povezovanju na seznamu naprave BLUETOOTH in ponovno izvedite povezovanje.

Glejte stran o povezavi. Povezovanje

Indikator utripa rdeče in povezave ni mogoče dokončati

Vklopite napravo BLUETOOTH, omogočite njeno funkcijo Bluetooth in izberite to enoto s seznama naprave BLUETOOTH.

Po priključitvi na to enoto naprava BLUETOOTH ne deluje takoj

Odvisno od priključene naprave BLUETOOTH, naprava BLUETOOTH morda ne bo delovala takoj, tudi ko indikator po priključitvi na to enoto zasveti modro, zaradi časovnega zamika v operaciji povezave. Počakajte nekaj sekund in ponovno poskusite z delovanjem.

Glasnost je nizka ali zvok je neprijeten

Povečajte glasnost na tej enoti ali na povezani napravi BLUETOOTH.

Varneje vstavite ušesne nastavke.

Spremenite velikost slušalk. Zvočno obratovanje

Zvok je popačen

Nastavite glasnost na povezani napravi BLUETOOTH, tako da ne pride do popačenja, in nato nastavite glasnost na tej enoti.

Ponovno napolnite enoto. Polnjenje

Zvok se zatika in prisoten je šum

Spremenite položaj povezane naprave BLUETOOTH v tak položaj in smer, da je komunikacija stabilna.

Poskusite zmanjšati število aplikacij, ki se izvajajo na povezani napravi BLUETOOTH.

Napolnite to enoto. Polnjenje

Sistem ne deluje pravilno

Ponovno napolnite sistem in ga vklopite.

Ni možno vklopiti

Napolnite to enoto. Polnjenje

Polnjenje ni možno (polnilno ohišje)

Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen.

Polnjenje izvedite znotraj temperaturnega območja polnjenja.