> Povezovanje > Seznanjanje

Seznanjanje

1Preverite, ali je indikator izključen.

connecting 1 OFF

2Pritisnite in držite, Maru dokler indikator ne utripa večkrat hitro in izmenično rdeče in modro.

Spustite prst, ko ugotovite, da indikator utripa večkrat hitro in izmenično rdeče in modro.

gif_connecting

Če indikator ne utripa rdeče in modro hitro in izmenično (npr. utripa rdeče), si oglejte Izklop, da izklopite napajanje, nato pa ponovno pritisnite in zadržite Maru.

3Vklop funkcije Bluetooth na napravi BLUETOOTH.

connecting 2 New

4V seznamu naprav izberite „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Indikator počasi utripa v modri barvi, ko je povezava končana.

gif BLUETOOTH

Med povezovanjem bo naprava BLUETOOTH morda zahtevala vpis kode PIN. V takem primeru vpišite sistemsko kodo PIN „0000“.

Če povezava (povezovanje) ni zaključena v roku 5 minut po tem, ko indikator začne utripati, se sistem samodejno izklopi.