> Zvok/telefon > Telefonsko obratovanje

Telefonsko obratovanje

Upravljanje daljinskega upravljalnika

Phone

Prejem klica

Enkrat hitro pritisnite gumb Maru, ko prejmete klic.

Prekinitev klica

Med klicem enkrat hitro pritisnite gumb Maru.

Zavrnitev klica

Ob prejemu klica dvakrat kratko pritisnite Maru gumb.

Preklapljanje klica med slušalkami in pametnim telefonom

Med klicem dvakrat kratko pritisnite Maru gumb.

Uporaba funkcije govornega asistenta (Siri itd.)

Dvakrat kratko pritisnite Maru gumb, kadar ne uporabljate funkcije telefona.

Ta enota ne more zagotavljati delovanja vseh funkcij daljinskega upravljanja.