> Povezovanje > Ponovno povežite (vklopite)

Ponovno povežite (vklopite)

1Preverite, ali je indikator izključen.

connecting 1 OFF

2Vklopite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH, pritisnite in držite Maru na sistemu, dokler indikator ne zasveti modro za 1 sekundo.

Spustite prst, ko indikator sistema zasveti modro.

gif power_on

Sistem se samodejno poskuša povezati s predhodno uporabljeno napravo BLUETOOTH. Če je povezava vzpostavljena, kazalnik počasi utripa modro.

Če indikator še vedno počasi utripa rdeče, povezava med sistemom in napravo BLUETOOTH ni vzpostavljena. V tem primeru izberite sistem na napravi BLUETOOTH, da ga povežete.

Če držite pritisnjeno tipko Maru za približno 5 sekund, medtem ko je naprava izklopljena, indikator izmenično utripa rdeče in modro in sistem vstopi v način povezovanja. V tem primeru izberite sistem na napravi BLUETOOTH, da vzpostavite povezavo.