> Audio / Telefoon > Audiobediening

Audiobediening

Luisteren naar muziek

Start de muziekspelerapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat op om met het afspelen te starten.

Gebruik van de afstandsbediening

Afspelen/Pauzeren (Icon_Play-Pause)

Druk eenmaal kort op de Maru2-knop.

Volumeregeling (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Druk eenmaal snel op Minus Icon / Plus Icon-knop.

Houd de toets ingedrukt om het volume ononderbroken aan te passen.

Wissel naar het volgende nummer (Icon_FF)

Druk de Plus Icon-knop twee keer tijdens het afspelen snel achter elkaar in.

Houd deze knop ingedrukt om naar het vorige nummer of het begin van het huidige nummer te wisselen (Icon_REW)

Druk de Minus Icon-knop twee keer tijdens het afspelen snel achter elkaar in.

Met dit toestel wordt de werking van alle functies van de afstandsbediening niet gegarandeerd.

Als de resterende batterijstroom laag wordt, klinkt er elke 4 minuten een alarm.