> Opladen

Opladen

Gebruik een USB netadapter met een 5 V gelijkstroom uitgangsvermogen voor het opladen van de hoofdtelefoon om een onjuiste werking of abnormale hitte-opwekking te voorkomen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabel om de hoofdtelefoon op te laden.

Gebruik de bijgeleverde USB-kabel, verbind de hoofdtelefoon met een los verkrijgbare USB adapter of met een USB poort van een computer terwijl deze is ingeschakeld.

1Sluit de meegeleverde laadkabel aan om het laden te starten.

De indicator licht rood op en het opladen start. De indicator dooft wanneer het opladen is voltooid.

Het opladen duurt ongeveer 2,5 uur.

Tijdens het opladen is bediening onmogelijk.