> Overige > Licentie

Licentie

Het woord Bluetooth® en de bijbehorende markeringen en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth Inc. en JVCKENWOOD Corporation (JVC) gebruikt deze onder licentie. Overige handelsmerken en namen zijn eigendom van de overeenkomende eigenaren.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Apps is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Google Inc.