> Verbinden > Opnieuw verbinden (stroom aan)

Opnieuw verbinden (stroom aan)

1Controleer of de stroom is uitgeschakeld.

2Zorg dat de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat AAN staat en houd de Maru2-knop op het systeem gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.

De indicator licht 1 seconde blauw op en de stroom wordt ingeschakeld. Het systeem probeert vervolgens automatisch opnieuw verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat dat de vorige keer is gebruikt. Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator langzaam blauw knipperen.

Wanneer de indicator langzaam rood blijft knipperen, is er geen verbinding tot stand gebracht tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat. Selecteer in dat geval het systeem op het BLUETOOTH-apparaat om een verbinding tot stand te brengen.

Als u de Maru2-knop gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt terwijl de stroom is uitgeschakeld, knippert de indicator afwisselend rood en blauw, en gaat het systeem naar de koppelingsmodus. Zet in dat geval de stroom van het systeem uit en houd vervolgens de Maru2-knop gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt om de stroom weer in te schakelen.