> Probleemoplossing

Probleemoplossing

Symptoom

Handeling

Niet in staat om te koppelen

Laat de Maru2-knop niet los totdat de indicator afwisselend rood en blauw knippert.

Wanneer u koppelt, zorg er dan voor dat het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m van uw hoofdtelefoon is.

Schakel het BLUETOOTH-apparaat in en activeer koppeling.

Kan geen verbinding maken

Bij het maken van een verbinding moet u ervoor zorgen dat het BLUETOOTH-apparaat minder dan 1 m van uw hoofdtelefoon verwijderd is.

Zet het BLUETOOTH-apparaat aan en zorg dat een verbinding tot stand kan worden gebracht.

Verwijder de koppelingsinformatie op de BLUETOOTH-apparatenlijst en voer het koppelen opnieuw uit.

De indicator knippert rood en de verbinding kan niet worden voltooid

Schakel het BLUETOOTH-apparaat in, schakel de Bluetoothfunctie in en selecteer deze hoofdtelefoon van de BLUETOOTH-apparatenlijst.

Na het verbinden met deze hoofdtelefoon werkt het aangesloten BLUETOOTH-apparaat niet direct

Afhankelijk van het verbonden BLUETOOTH-apparaat, zal zelfs wanneer de indicator blauw wordt na het verbinden met deze hoofdtelefoon, het BLUETOOTH-apparaat misschien niet meteen functioneren vanwege vertraging in de verbindingshandeling. Wacht een paar seconden en probeer het opnieuw te bedienen.

Het volume is laag of het geluid is onaangenaam

Verhoog het volume op deze hoofdtelefoon of op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid is vervormd

Pas het volume op het verbonden BLUETOOTH-apparaat aan zodat er geen vervorming is.

Laadt de hoofdtelefoon op.Opladen

Geluid is korrelig en er is ruis

Wijzig de positie van het verbonden BLUETOOTH-apparaat naar een positie en richting waar communicatie stabiel is.

Probeer het aantal apps dat wordt uitgevoerd op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat te verminderen.

Laad deze hoofdtelefoon op.Opladen

De hoofdtelefoon werkt niet correct

Houd de Maru2-knop ten minste 20 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.