> Audio/Telefon > Praca w trybie odtwarzania audio

Praca w trybie odtwarzania audio

Słuchanie muzyki

Uruchom aplikację odtwarzacza muzyki na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, aby rozpocząć odtwarzanie.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

Odtwarzanie/pauza (Icon_Play-Pause)

Szybko naciśnij jednokrotnie przycisk Maru2.

Regulacja głośności (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Szybko naciśnij jednokrotnie przycisk Minus Icon / Plus Icon.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby regulować głośność w sposób ciągły.

Przejście do następnej ścieżki (Icon_FF)

Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk Plus Icon podczas odtwarzania.

Przejście do poprzedniej ścieżki lub początku bieżącego ścieżki (Icon_REW)

Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk Minus Icon podczas odtwarzania.

Nie możemy zagwarantować, że ta jednostka będzie obsługiwała wszystkie funkcje pilota zdalnego sterowania.

Gdy poziom naładowania akumulatora stanie się niski, włączy się alarm akustyczny co 4 minuty.