> Audio/Telefon

Audio/Telefon

Ta sekcja zawiera informacje na temat pracy w trybie audio i pracy w trybie telefonu.

Praca w trybie odtwarzania audio

Praca w trybie telefonu