> Ładowanie

Ładowanie

Pamiętaj, aby do ładowania słuchawek stosować zasilacz USB/prąd przemienny z wyjściem prądu stałego o napięciu 5 V, aby uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania lub nadmiernego wydzielania ciepła.

Do ładowania systemu stosuj tylko kabel dostarczany wraz z urządzeniem.

Za pomocą dostarczonego kabla do ładowania, podłącz system i dostępny w handlu adapter przejściowy USB do włączonego komputera.

1Podłącz dostarczany kabel ładowania, aby rozpocząć ładowanie.

Wskaźnik zaświeci się na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.

Czas ładowania wynosi ok. 2,5 godz.

W trakcie ładowania nie można używać słuchawek.