> Podłączanie > Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

1Sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone.

2Z włączoną funkcją BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH, naciśnij i przytrzymaj przycisk Maru2 na systemie przez około 3 sekundy.

Wskaźnik zaświeci się na niebiesko na 1 sekundę i włączy się zasilanie. System automatycznie spróbuje połączyć się ponownie z urządzeniem BLUETOOTH używanym poprzednio. Gdy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik będzie powoli migać na niebiesko.

Jeśli wskaźnik miga powoli na czerwono, oznacza to, że połączenie pomiędzy systemem a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane. W takim przypadku wybierz system na urządzeniu BLUETOOTH, aby nawiązać połączenie.

Jeśli przytrzyma się przycisk Maru2 przez około 5 sekund, gdy zasilanie jest wyłączone, wskaźnik miga na przemian w kolorze czerwonym i niebieskim, a system przełączy się w tryb parowania. W takim przypadku wyłącz zasilanie systemu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Maru2 przez około 3 sekundy, aby ponownie włączyć zasilanie.