> Zasilanie wyłączone

Zasilanie wyłączone

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Maru2 przez około 3 sekundy.

Wskaźnik zaświeci się na czerwono na 1 sekundę przed zgaśnięciem, a zasilanie zostanie wyłączone.

Całkowite zgaśnięcie wskaźnika oznacza wyłączenie zasilania.

Jeśli przez ok. 5 minut nie zostanie nawiązane połączenie z żadnym urządzeniem BLUETOOTH, słuchawki automatycznie się wyłączą.