> Zvuk/Telefón > Ovládanie zvuku

Ovládanie zvuku

Počúvanie hudby

Ak chcete prehrávať, spustite aplikáciu na prehrávanie hudby na pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Používanie diaľkového ovládania

Prehrať/Pozastaviť (Icon_Play-Pause)

Jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru2.

Nastavenie hlasitosti (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Stlačte raz tlačidlo Minus Icon/Plus Icon rýchlo.

Pre súvislú zmenu hlasitosti podržte tlačidlo stlačené.

Prejsť na ďalšiu skladbu (Icon_FF)

Dvakrát stlačte rýchlo tlačidlo Plus Icon počas prehrávania.

Preskočiť na predchádzajúcu skladbu alebo začiatok aktuálnej skladby (Icon_REW)

Dvakrát stlačte rýchlo tlačidlo Minus Icon počas prehrávania.

Toto zariadenie nezaručuje prevádzkyschopnosť všetkých funkcií diaľkového ovládania.

Keď zostávajúca energia batérie klesne, alarm zaznie každé 4 minúty.