> Nabíjanie

Nabíjanie

Pri nabíjaní slúchadiel použite USB na AC adaptér s výkonom DC 5 V, aby ste tak predišli poruche alebo abnormálnej tvorbe tepla.

Na nabíjanie systému používajte iba dodaný nabíjací kábel.

Pomocou dodaného nabíjacieho kábla prepojte systém s komerčne dostupným USB adaptérom alebo počítačom, keď je počítač zapnutý.

1Pripojte dodaný nabíjací kábel, aby sa začalo nabíjanie.

Indikátor svieti na červeno a spustí sa nabíjanie. Po ukončení nabíjania indikátor zhasne.

Doba nabíjania je približne 2,5 hodiny.

Počas nabíjania operáciu nemožno vykonať.