> Zvuk/Telefón > Ovládanie telefónu

Ovládanie telefónu

Používanie diaľkového ovládania

Prijatie hovoru

Pri prijímaní hovoru jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru2.

Ukončenie hovoru

Počas hovoru jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru2.

Odmietnutie hovoru

Pri prijímaní hovoru dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru2.

Prepnutie hovoru medzi slúchadlami a inteligentným telefónom

Počas hovoru dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru2.

Používanie funkcie hlasového asistenta (Siri atď.)

Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Maru2, keď nepoužívate funkciu telefónu.

Toto zariadenie nezaručuje prevádzkyschopnosť všetkých funkcií diaľkového ovládania.