> Izklop

Izklop

Pridržite tipko Maru2 za približno 3 sekunde.

Indikator 1 sekundo, preden se izklopi, sveti rdeče in naprava se izklopi.

Če se lučka indikatorja popolnoma izklopi, je naprava izklopljena.

Če se v približno 5 minutah ne priključi nobena naprava s sistemom BLUETOOTH, se sistem samodejno izključi.