> Povezovanje > Ponovno povežite (vklopite)

Ponovno povežite (vklopite)

1Preverite, ali je naprava izključena.

2Z vključeno funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH na sistemu za približno 3 sekunde pritisnite tipko Maru2.

Indikator za 1 sekundo zasveti modro in naprava se vklopi. Sistem se samodejno poskuša povezati s predhodno uporabljeno napravo BLUETOOTH. Če je povezava vzpostavljena, indikator neprekinjeno počasi utripa modro.

Če indikator še vedno počasi utripa rdeče, povezava med sistemom in napravo BLUETOOTH ni vzpostavljena. V tem primeru izberite sistem na napravi BLUETOOTH, da ga povežete.

Če tipko Maru2 držite pritisnjeno za približno 5 sekund, med tem ko je naprava izklopljena, indikator izmenično utripa rdeče in modro ter sistem preklopi v način seznanjanja. V tem primeru izklopite sistem in nato za približno 3 sekunde pridržite tipko Maru2, da napravo znova vklopite.