> Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Simptom

Ukrep

Ni mogoče povezati

Ne sprostite tipke Maru2, dokler indikator izmenično utripa rdeče in modro.

Pri povezovanju se prepričajte, da je naprava BLUETOOTH oddaljena največ 1 m od slušalk.

Vklopite napravo BLUETOOTH in omogočite povezovanje.

Povezava ni možna

Pri povezovanju se prepričajte, da je naprava BLUETOOTH oddaljena največ 1 m od slušalk.

Vklopite napravo BLUETOOTH in omogočite povezovanje.

Izbrišite informacije o povezovanju na seznamu naprave BLUETOOTH in ponovno izvedite povezovanje.

Indikator utripa rdeče in povezave ni mogoče dokončati

Vklopite napravo BLUETOOTH, omogočite njeno funkcijo Bluetooth in izberite to enoto s seznama naprave BLUETOOTH.

Po priključitvi na to enoto naprava BLUETOOTH ne deluje takoj

Odvisno od priključene naprave BLUETOOTH, naprava BLUETOOTH morda ne bo delovala takoj, tudi ko indikator po priključitvi na to enoto zasveti modro, zaradi časovnega zamika v operaciji povezave. Počakajte nekaj sekund in ponovno poskusite z delovanjem.

Glasnost je nizka ali zvok je neprijeten

Povečajte glasnost na tej enoti ali na povezani napravi BLUETOOTH.

Zvok je popačen

Nastavite glasnost na povezani napravi BLUETOOTH, tako da ne pride do popačenja.

Ponovno napolnite enoto.Polnjenje

Zvok se zatika in prisoten je šum

Spremenite položaj povezane naprave BLUETOOTH v tak položaj in smer, da je komunikacija stabilna.

Poskusite zmanjšati število aplikacij, ki se izvajajo na povezani napravi BLUETOOTH.

Napolnite to enoto.Polnjenje

Sistem ne deluje pravilno

Pritisnite in držite tipko Maru2 vsaj 20 sekund za ponastavitev.