> Povezovanje > Seznanjanje

Seznanjanje

1Preverite, ali je naprava izključena.

2Izvedite enega od naslednjih postopkov glede na stanje povezave.

Pri prvem povezovanju

Držite tipko Maru2 za 3 sekunde, dokler indikator ne utripa izmenično rdeče in modro.

Ko sta 2 ali več naprav BLUETOOTH, s katerimi se lahko poveže

Držite tipko Maru2 za 5 sekund, dokler indikator ne utripa izmenično rdeče in modro.

3Vklop funkcije Bluetooth na napravi BLUETOOTH.

4V seznamu naprav izberite „JVC HA-S20BT“.

Indikator počasi utripa v modri barvi, ko je povezava končana.

Med povezovanjem bo naprava BLUETOOTH morda zahtevala vpis kode PIN. V takem primeru vpišite sistemsko kodo PIN „0000“.

Če povezava (povezovanje) ni zaključena v roku 5 minut po tem, ko indikator začne utripati, se sistem samodejno izklopi.