> Avdio/Telefon > Telefonsko obratovanje

Telefonsko obratovanje

Upravljanje daljinskega upravljalnika

Prejem klica

Ko prejmete klic, enkrat kratko pritisnite tipko Maru2.

Prekinitev klica

Med klicem enkrat kratko pritisnite tipko Maru2.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, dvakrat kratko pritisnite tipko Maru2.

Preklapljanje klica med slušalkami in pametnim telefonom

Med klicem dvakrat kratko pritisnite tipko Maru2.

Uporaba funkcije govornega asistenta (Siri itd.)

Dvakrat kratko pritisnite tipko Maru2, ko funkcije telefona ne uporabljate.

Ta enota ne more zagotavljati delovanja vseh funkcij daljinskega upravljanja.